Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Η τιμή του, συνάρτηση των διαθέσιμων αποθεμάτων και του κόστους των έργων απόληψης

Του Γιωργου Λιάλιου

Τέρμα στο δωρεάν νερό, όπου και όποτε αυτό παρεχόταν, έρχεται από το 2013. Oπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, η κοστολόγηση του νερού πρέπει να είναι συνάρτηση των διαθέσιμων αποθεμάτων και του περιβαλλοντικού κόστους για την απόληψή του. Οι παράγοντες θα συνεκτιμώνται σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, στο πλαίσιο της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης για καθένα από τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα λειψυδρίας οι τιμές του νερού θα πρέπει να αποτρέπουν την κατασπατάλησή του.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 699 επιπλέον λέξεις