Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Του Νίκου Κοτζιά

Επίκαιρα, 4/10 – 10-10

Ο ειδικός μηχανισμός απώλειας της ανεξαρτησίας της Ελλάδας είναι το χρέος της. Από αυτή την πλευρά, η χώρα μας δεν είναι μια ακόμα ημι-αποικία των εμπορικών σχέσεων της εποχής της διεθνοποίησης, αλλά μια ημι-αποικία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, είναι τυπικά ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Στην πράξη και με βάση τις δανειακές συμβάσεις και τα Μνημόνια, δεν εί­ναι. Βρίσκεται υπό τον οικονομικό – πολιτικό έλεγχο της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, του Βερολίνου και μερίδων του υπερεθνικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Γι’ αυτό πολ­λοί χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως είδος προτεκτοράτου, ένας όρος που σε κάποιο βαθμό περιγράφει την κατάσταση της χώρας. Δεν αποδίδει όμως με επιστημονική ακρίβεια την «ελληνική περίπτωση».

Δείτε την αρχική δημοσίευση 499 επιπλέον λέξεις

Advertisements