Ποιοι πελάτες της ΔΕΗ και πότε θα προστατεύονται από διακοπή ρεύματος.

Advertisements