Καθαιρέθηκε ο Τζήμερος από το κόμμα του –.

Advertisements