http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=24888:spasate-kai-to-lfloralr-sta-eksarxeia-lspaster-ki-allo-ton-anarxismo-antexei&catid=102:2011-11-22-16-27-25&Itemid=157.