Φίλε! Απαγορεύεται να τους αφήνεις να σου καταστρέφουν τη ζωή.

Advertisements