Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης: Αυτοσυντήρηση και επιβίωση.