Προσοχή στο κενό μεταξύ ακροδεξιού και μπούφου.

Advertisements