Φόβοι για ανεξέλεγκτη ανθρωπιστική κρίση στη Κύπρο.